Lenteblog van Silvia Blankestijn, NOBTRA-Trainer van het jaar 2015 – 2016

Groeien als trainerLente-Narcissen

In mijn tweede blog als Trainer van het Jaar sluit ik aan bij het thema van de lente: groeien en ontwikkelen. Als trainer ben je voortdurend bezig met de groei en ontwikkeling van je deelnemers, maar neem je ook de tijd om stil te staan bij je eigen groei en ontwikkeling?
In dit blog geef ik je vooral inzicht in de terreinen waarop je als trainer kunt groeien, zodat je je impact op het leren van je deelnemers kunt vergroten. Onderzoek welke groeiopties je energie geven, en ook op welke groeiopties je weerstand zit. Ik kan je aanraden om beide te onderzoeken.

Mijns inziens zijn er drie hoofdgebieden waarop je je als trainer kunt ontwikkelen:

1. Trainerscompetenties, de kern van je vakmanschap
2. Persoonlijke ontwikkeling, je kunt je deelnemers immers niet verder begeleiden dan je eigen wortels diep zijn
3. Leren in organisaties, zodat je je trainingstraject kunt verbinden met de gewenste ontwikkelingen in de organisatie.

Daarnaast onderscheid ik vier type trainingen, die ieder deels een ander beroep doen op deze hoofdgebieden. Om je een idee te geven van het palet aan groeimogelijkheden voor je trainerschap geef ik hieronder een beknopte beschrijving van de vier trainerstypen en hun ontwikkelingsgebieden.
In welk trainerstype en in welk aandachtspunt wil jij dit voorjaar groeien?

De vakinhoudelijke trainer
Deze trainer is gericht op het overdragen van kennis. Hij heeft hiervoor nodig:
1. Trainerscompetenties: didactische programmeren, motiverend trainen, interactief presenteren, activerende werkvormen begeleiden
2. Persoonlijke ontwikkeling: inzicht in eigen sterke kanten en ontwikkelpunten als trainer, inhoud (beetje) loslaten en interactie met deelnemers aangaan
3. Leren in organisaties: kennis van de organisatiecontext waarbinnen de theorie moet worden toegepast

De vaardigheidstrainer
Dit type trainer richt zich op het aanleren van nieuw gedrag, dat effectief is binnen de omgeving van de deelnemer. De vaardigheidstrainer kan zich ontwikkelen in:
1. Trainerscompetenties: doelgericht programmeren, werkvormen begeleiden, interveniëren, sturen in groepsdynamica
2. Persoonlijke ontwikkeling: balans tussen entertrainen en stimuleren van zelfreflectie, versterken van eigenheid als trainer
3. Leren in organisaties: vergroten van de transfer tussen de leeromgeving in de training en het leren in de werksituatie

De procestrainer
De procestrainer geeft training op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling. Naast het aanleren van vaardigheden richt hij zich op onderliggende belemmeringen en hulpbronnen voor het inzetten van effectief gedrag.
1. Trainerscompetenties: verdiepende trainingsprogramma’s ontwikkelen, coachend trainen, procesgericht interveniëren op de zes ontwikkelingsniveaus
2. Persoonlijke ontwikkeling: inzicht in kracht en eigenheid als trainer, eigen ‘rode knoppen’ en allergiën, (tegen)overdracht, emotionele intelligentie
3. Leren in organisaties: organisatie adviseren in leertraject, co-makership met management en HRM, gebruik maken van leerinstrumenten in de organisatie

De teamtrainer
De teamtrainer ondersteunt teams bij het doorbreken van ineffectief gewoontegedrag en het versterken van de teamkracht. Daarbij gaat het tevens over het persoonlijk leiderschap van de teamleden en het effectief hiervan op de onderlinge samenwerking.
1. Trainerscompetenties: trainen in het hier-en-nu, groepsdynamische storingen gebruiken als leermoment, systemisch interveniëren
2. Persoonlijke ontwikkeling: trainen met compassie, je rol en positie als teamtrainer in relatie tot je rol en positie in je gezin van herkomst
3. Leren in organisaties: systemisch kijken naar teams en organisaties, bouwen aan een lerende organisatiecultuur

Ik wens je deze lente heel veel groeiplezier als trainer!

Silvia Blankestijn is oprichter van Blankestijn & Partners, en geeft opleidingen Trainen met ziel en zakelijkheid op 4 competentieniveaus: vakinhoudelijk trainer, vaardigheidstrainer, procestrainer en teamtrainer. Meer informatie vind je op www.BPopleidingen.nl. Je bent ook van harte welkom op een gratis introductiebijeenkomst.