Wim van Hout, genomineerd als TvhJ 2018 – 2019

Wim van Hout

Wim van Hout

Wim van Hout is een van de drie genomineerden voor de verkiezing tot NOBTRA Trainer van het jaar 2018 – 2019.

“In mijn middelbare schooltijd wilde ik kunstenaar worden. Ik legde me vooral toe op zwart-wit tekeningen. Gelukkig heb ik de raad opgevolgd om aan de slag te gaan met iets anders wat mij fascineert: communicatie. Ik geniet van contact met mensen! Na mijn studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht haalde ik mijn 1e-graads bevoegdheid en startte ik als tekstschrijver en journalist bij NS. De interne vacature voor een communicatietrainer maakte me duidelijk: dit wil ik! Later ben ik overgestapt naar trainingsbureaus en ik geniet elke dag van de veelzijdigheid aan thema’s, organisaties, opdrachtgevers én deelnemers. Ik werk breed: voor wetenschappers en advocaten tot en met monteurs. Mijn ervaring is dat mensen al zo veel weten! Het is mooi om samen te zoeken naar de mogelijkheden en om daar als individu en als team in het werk iets mee te doen. Het is mijn ideaal dat zowel organisaties als medewerkers in een goede balans kunnen groeien: een win-win.”

Wim van Hout is getrouwd met Aukje en vader van twee dochters (21 en 23). Beiden studeren aan een University College. Hij beweegt veel: wandelen en zwemmen. Dat laatste noemt hij zelf ‘onderhoudswerk’. Hij leest graag, vooral over organisaties en veranderingen daarin. En over geschiedenis, bijvoorbeeld biografieën.

Veelzijdig trainer

De veelzijdigheid van Wim spat er vanaf tijdens het interview. “In de kern heeft het altijd te maken met een verandering. Bijvoorbeeld: de organisatie verwacht dat mensen van uitvoerder ‘regisseur’ worden. Of dat ze beter inspelen op commerciële kansen of strategisch gaan samenwerken met klanten. Onderwerpen waarvoor ik door organisaties vaak gevraagd word zijn onder andere strategisch accountmanagement, netwerken, klantgerichtheid en samenwerken in de keten. Vaak ingewikkelde zaken, waarvoor ik intensief samenwerk met opdrachtgever, leidinggevenden én medewerkers. In overleg bepalen we ieders verantwoordelijkheid en ontwikkelen we samen maatwerk. Trainen is daarbij een mogelijke interventie. Minstens zo belangrijk zijn de introductie, teamopdrachten, onderlinge feedback op de werkvloer en ná de training ondersteuning binnen het team en door de leidinggevende. Ik coach de leidinggevenden zodat zij de medewerkers kunnen stimuleren het geleerde in de praktijk in te zetten en eigenaar te blijven van hun leerproces. Zo kun je de performance blijvend verbeteren. Kicken als de effecten na de training meetbaar zijn!”

 
Wat is je motief?
“Niet alleen organisaties, ook individuen hebben permanent te maken met veranderingen: je wordt ouder, je werk stelt andere eisen. Een doelgroep die me aan het hart gaat zijn de 50+’ers. Ik voel me vaak hun ambassadeur. Speciaal voor hen – en hun leidinggevenden – verzorg ik al jaren workshops: hoe blijf je op een zinvolle en plezierige manier aan het werk? Hoe ga je het gesprek aan met je leidinggevende? En andersom natuurlijk. Ik merk dat deze workshops veel impact hebben, ook op organisaties. Daarnaast werk ik graag met jongeren: in trainingen, maar ook begeleid ik tweedejaarsstudenten aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Dit doe ik tijdens praktische lessen met thema’s als: hoe verwoord je je drijfveren en hoe verwerf je een mooie stageplek?”

Hoe zorg je voor jouw eigen ontwikkeling in het vak?
“Het is de kunst goed contact te maken en aan te sluiten bij de context, cultuur, praktijk, taal, denkwijze en ervaring van medewerkers en hun leidinggevenden.  Daartoe voer ik vooraf gesprekken en pas ik blended learning toe. Graag bedenk ik nieuwe werkvormen. Ik heb een netwerk van experts op diverse gebieden. Door met hen te sparren doe ik nieuwe ideeën en inzichten op, en kan ik elke training tot een ‘kunstwerk’ maken. Verder lees ik veel op verschillende terreinen, wat me uitdaagt fris en breed te kijken.”

Welke inzichten hieruit pas je toe in je eigen trainingen?
“Wat me enorm geholpen heeft is een stevige leergang Training Related Consultancy. Deze leerde me een klantvraag altijd breed en diep te benaderen, en ervoor te zorgen dat zowel opdrachtgever als trainingsbureau ‘return on investment’ realiseren. Verder gebruik ik breinleren, werkplekleren en blended learning. Soms stel ik iets totaal nieuws aan een opdrachtgever voor, wanneer ik ervan overtuigd ben dat het werkt. We zorgen er dan samen voor dat het een succes wordt. Afstemming, vertrouwen en onderlinge feedback zijn daarbij essentieel.”

Hoe draag je op dit moment bij aan de ontwikkeling van het trainersvakgebied of ontwikkelingsvakgebied?

“Ik ontwikkel steeds nieuwe werkvormen en leertrajecten. Mijn werkvormenboek wordt bij Boertien Vergouwen Overduin goed gebruikt. Ik train trainers. Bovendien publiceer ik naast white papers regelmatig in diverse vakbladen, waaronder TvOO. Een artikel waar ik trots op ben deel ik dan ook graag hier met jullie: https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/nieuws/2018/06/hoe-medewerkers-eigenaar-worden-van-hun-leertraject-10127519
Ik word regelmatig gevraagd als mentor of coach van jonge trainers. Daar ga ik als Trainer van het Jaar nog meer aan doen. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen een training van mij bij te wonen en door online colleges/contact. Of door masterclasses te verzorgen. Uiteraard ga ik door met het schrijven van artikelen en white papers om ervaringen en innovaties te delen en de waarde voor het vak voor opdrachtgevers aan te tonen. En ik verwacht dit jaar vooral ook zelf weer veel te leren!”

Welke tips heb je voor trainers die zich (continu) willen ontwikkelen?
 “Ontwikkel jouw trajecten zoveel mogelijk samen met opdrachtgever en deelnemers. Geef leidinggevenden een rol als co-trainer bij de inhoudelijke of strategische gedeelten. Spreek af wie welke verantwoordelijkheid heeft. Neem niet de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelproces of het leren van de ander over. Je kunt wel faciliteren, uitdagen en inspireren. In het artikel stat een voorbeeld van een traject waarin de opdrachtgever en ik rigoureus de verantwoordelijkheid voor het leren bij de medewerkers hebben neergelegd. Daarvoor is vertrouwen nodig in medewerkers en team. Het was een spannend traject waarin de opdrachtgever en ik de aanpak onderweg hebben bijgesteld. Waarin we geleerd hebben dat je nog meer kan loslaten dan je zou verwachten. Ik schreef eerder een artikel hierover: https://www.bvo.nl/Nieuws/Partnership-leidt-tot-meetbaar-effect.html

> Verzorg veel verschillende trainingen en werk voor diverse branches. Doe ieder jaar minimaal twee dingen waar je zelf van wakker ligt en verleg zo jouw grenzen.”

Wat wil je zelf verder bereiken?
“Ik wil blijven leren. Ik wil uitgedaagd worden door opdrachtgevers en deelnemers. Ik wil in co-creatie leertrajecten ontwikkelen waar mensen van genieten en verder mee komen. Nog meer loslaten en spelen met mijn ervaring. Deze ervaring delen met jongere trainers. En, als ik over een aantal jaar meer tijd heb, wil ik vluchtelingen wegwijs maken in onze moeilijke taal.”

Wat ga je doen als jij Trainer van het Jaar wordt? En wat wordt jouw bijdrage om de toekomst van het trainersvak te waarborgen?”
“In overleg met het bestuur van NOBTRA zou ik het thema ‘eigenaarschap van opdrachtgever, leidinggevende en deelnemer’ verder willen uitwerken. Dit wil ik graag samen met andere trainers en HR-mensen doen op basis van de vraag: Hoe creëer je al in de acquisitiefase een beeld van ieders eigenaarschap?  
Ik word regelmatig gevraagd als mentor of coach van jonge trainers. Daar ga ik als Trainer van het Jaar nog meer aan doen. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen een training van mij bij te wonen en door online colleges/contact. Uiteraard ga ik door met het schrijven van artikelen en white papers om ervaringen en innovaties te delen en de waarde voor het vak voor opdrachtgevers aan te tonen. En ik verwacht dit jaar vooral ook zelf weer veel te leren!”