Category Archives: Over de NOBTRA

Klachtenprocedure

Hieronder staat het reglement van de klachtenprocedure zoals door het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers (NOBTRA) is vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de hierin genoemde Klachtencommissie ingesteld.   De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij de NOBTRA aangesloten beroepstrainers. Klachten kunnen betrekking hebben op: a) het handelen of nalaten van de trainer bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder met

Over de NOBTRA

De Nederlandse Organisatie van Beroeps Trainers, de NOBTRA is er voor professionals op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen. DE NOBTRA draagt bij aan de kwaliteit van het vak, biedt erkenning, netwerk, kennis en services. DE NOBTRA verbindt.

Hoe aansluiten bij de NOBTRA?

Op deze pagina lees je alles over de aanmeldprocedure. Via deze link kun je je direct aanmelden. De actuele contributiebedragen vind je hier.   Stuur ons een bericht via e-mail, WhatsApp of via het contactformulier met het onderwerp en je vraag, wij reageren dan z.s.m. (in de regel binnen 3 werkdagen).   Correspondentieadres: Achterweg 7 1862 XH Bergen Noord-Holland info@nobtra.nl WhatsApp: 06-15 410 773  

Ethische Gedragscode

Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het begrip ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden brengen en deze omschrijving als leidraad laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers. De EGC biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt

Visie en Missie

NOBTRA’s Missie: beroepstrainers (doen) erkennen, ontwikkelen en inspireren. De NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, heeft tot doel beroepstrainers te (doen) erkennen, toetsen en ontwikkelen, te inspireren en te binden. De NOBTRA behartigt de belangen van beroepstrainers, werkzaam op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen. Daarmee behartigen we ook het aanzien van het beroep beroepstrainer. Oefenen en begeleiden van deelnemers (Potentiële) NOBTRA leden oefenen en begeleiden deelnemers in leersituaties door middel van informatieoverdracht, uitwisselingen van algemene en persoonlijke ervaringen en het bieden

De mensen

Deze mensen vormen het bestuur van de NOBTRA. Samen met zoveel mogelijk trainers willen zij de NOBTRA tot een succes maken. Het bestuur is daarbij (puur op basis van vrijwilligheid!) ondersteunend.