Category Archives: NOBTRA-werkgroepen

Kom naar de NOBTRA Visie 2020 Werk dag en laat je stem horen

De NOBTRA wil vooruit. We blijven  bouwen aan onze toekomst. Onze ambitie is een beroepsvereniging die voor haar leden het verschil  maakt. Voor jou als lid en voor jouw en onze klanten. We willen volgende stappen zetten in de professionalisering van het vak én de dienstverlening aan onze klanten. We zijn continu bezig zijn met de ontwikkeling en voortdurende verdieping van ons vak en vakmanschap. Dit willen we natuurlijk vooral sámen met jullie, onze aangeslotenen blijven vormgeven Dat kan op

NOBTRA-werkgroep Workshops doet verslag

NOBTRA-workshops

  nieuwe ideeën De NOBTRA-werkgroep Workshops ontstond spontaan tijdens de NOBTRA-Dag Van-Voor-Door van 1 mei jl. Begin september kwam deze werkgroep bijeen in Utrecht. Doel van deze bijeenkomst was om vanuit ieders ervaringen elders nieuwe ideeën op te doen voor de NOBTRA-workshops.   gedrevenheid De werkgroepleden Nathalie Sie en Martine Floor-Bron legden een enorme gedrevenheid aan de dag. Met hun enthousiasme inspireerden zij Mieke Tummers, die binnen het NOBTRA-bestuur de workshops in haar portefeuille heeft. Zij bespraken o.a.: een hele