Trainer van het Jaar verkiezing

Trainer van het Jaar 2021/2022

Onze Trainer van het Jaar 2021/2022 is 
Onze Trainer Young Talent Award 2021 is Suzanne Nieuwenhuijs-Mekking!



De NOBTRA kiest jaarlijks een Trainer van het Jaar.

Een Trainer van het Jaar is een geweldige trainer, die staat voor het trainersvak, die constante kwaliteit levert en als een waar ambassadeur voor het trainersvak opereert. 

Trainer van het Jaar is de prijs voor de persoon die volgens collega’s en opdrachtgevers de beste trainer is in Nederland. Deze prijs werd in 2011 ingesteld door de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, NOBTRA.


Het thema voor Trainer van het Jaar 2021/2022 is Diversiteit en Inclusie
Voor zowel de TvhJ als voor het aanstormend talent Talent Award, is het aandachtsgebied voor 2021  ‘diversiteit en inclusie’. Onder diversiteit worden in de regel alle aspecten verstaan waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het zowel om zichtbare kenmerken als geslacht, etniciteit en leeftijd, als om niet zichtbare kenmerken, zoals persoonlijkheidseigenschappen, kwaliteiten en manier van werken.  Steekwoorden m.b.t. diversiteit kunnen zijn: Cultuur, Mentaal/fysiek vermogen, Leeftijd, Sekse, Seksuele geaardheid, Nationaliteit, Etniciteit en Religie.

Voor het begrip ‘inclusie’ hanteren we de definitie van Jitske Kramer zoals zij die omschrijft in haar boek Jam Cultures uit 2019. Inclusie is Meedoen, Meepraten, Meebeslissen.

Carlo Strijk deelneemt, Karima Matser en Margreeth van der Vlis – van Bennekom namen deel in de jury.

NOBTRA Young Talent Award
Naast de Trainer van het Jaar verkiezing introduceren we dit jaar ook de NOBTRA Young Talent Award. We gaan daarvoor op zoek naar ‘aanstormend talent’: trainers die wellicht nog niet zo lang bezig zijn, maar die al wel op het aandachtsgebied van dit jaar, diversiteit en inclusie, opmerkelijke prestaties hebben laten zien.


Onze huidige trainers van het jaar zijn:

Trainer van het Jaar Young Talent Award
Mireille Ollivieira Suzanne Nieuwenhuijs-Mekking
LinkedIn LinkedIn
Homecoming coach Werkgelukt



Onze genomineerde voor de NOBTRA Young Talent Award 2020/2021 waren:


Onze genomineerde voor de Trainer van het Jaar 2020/2021 waren:

Hoe kan je Trainer van het Jaar worden?

Om Trainer van het jaar te worden dienen de volgende stappen doorlopen te worden. De jury hanteert duidelijke criteria waarop genomineerden worden beoordeeld.

Het thema van dit jaar is 'iets bijzonders gedaan tijdens de Corona crisis'. Ken jij een trainer die tijdens deze crisis iets leuks heeft opgezet, goed de omslag gemaakt heeft naar online trainen, of juist heel erg iets out of the box heeft bedacht? Meld deze trainer dan aan! De jury selecteert een trainer die aan dit thema voldoet.

 1. Kern: profilering als trainer
 2. Persoonlijke ontwikkeling in het vak
 3. Vaardigheden/skills
 4. Authenticiteit, unieke plek in het veld
 5. Maatschappelijk belang
 6. Borging / duurzame impact
 7. Eigenheid: wat onderscheid je van andere trainers?
 8. Veiligheid en afstemming in de groep
 9. Innovatie, toegevoegde waarde voor het trainersvak
 10. Website(s)
 11. Social media inzet
 12. Toegevoegde waarde/ relevantie voor de NOBTRA
 13. Representativiteit/ onbesproken gedrag
 14. Internationaal trainer
 15. Bijdrage aan trainersvak

Hieronder treft u het aanmeldingsformulier en kunt u het reglement downloaden.

TvhJ Aanmeldingsformulier
TvhJ Reglement verkiezing

Wil jij in aanmerking komen om Trainer van het Jaar te worden? Lees dan onze 15 tips! Klik hier om de '25 tips  om Trainer van het Jaar te worden' te downloaden.