Nieuw Protocol Veilig Trainen en Update 23 april 2021

Opening van Trainingslocaties stap-voor-stap

Beste trainer,

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie, dat is positief. Tegelijkertijd is de coronacrisis is nog niet voorbij. Dagelijks worden er mensen ziek en moeten mensen soms naar het ziekenhuis, de opnames dalen licht. Daarom wil het kabinet de coronamaatregelen stap-voor-stap loslaten. Dit gebeurt voorzichtig, want als maatregelen te snel worden losgelaten, kan het aantal mensen met corona weer toenemen.

1ste Stap openingsplan voor Trainingsinstellingen op 28 april 2021:
De onderstaande informatie is gebaseerd op de informatie op de overheidswebsite en van na de aanpassing van 20-4-2021. Wij sluiten aan bij het kabinet om in 3 maanden de trainingslocaties volledig te openen, zodat aan het einde van de zomer weer bijna alles kan. Trainer en deelnemers houden zich te allen tijde aan de basisregels tegen verspreiding van corona. 
 •          onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen enz.

Welke trainingen zijn niet toegestaan:  
Belangrijke punten voor ons als trainers:
1.         Het maximale aantal deelnemers in één ruimte bedraagt 30.
2.         Het dringende advies van de overheid is om zoveel als mogelijk thuis te werken en reizen te beperken.
3.         Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte is een verplichting.
4.         In de trainingsruimte blijven de deelnemers zoveel mogelijk zitten op hun vaste plaats. Houd daarmee rekening met je werkvormen.

Veel sterkte en succes allemaal! Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en reageren op nieuwe ontwikkelingen. 

We hopen dat we aan het einde van de zomer alle maatregelen los kunnen laten:
Samen op weg naar Trainingen geven met het Protocol Veilig Trainen. 
 
Met dringende vragen kun je terecht bij Angelique Koppelman: info@nobtra.nl 


Met warme groet, 

Karima Matser
Voorzitter Nobtra
Dé branchevereniging voor trainend Nederland